Politika privatnosti - Smeh Joga Srbija

Politika privatnosti

Politika privatnosti Smeh Joga Srbije

Ko smo mi

Smeh Joga Srbija, Bul. Mihajla Pipina 21, Novi Sad, Srbija obrađuje i vrši zaštitu vaših podatka o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

 • Smeh Joga Srbija prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Fotografije
 • Video snimci

Svrha obrade i pravni odnosi

 • Smeh Joga Srbija koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa  korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga

Smeh Joga Srbija podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak,
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Smeh Joga Srbija štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita

Smeh Joga Srbija čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   Onoliko dugo koliko je opravdano ili onoliko koliko je potrebno da bismo ispunili obaveze u skladu s relevantnim zakonima.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Smeh Joga Srbija ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Smeh Joga Srbija ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske Unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Smeh Joga Srbija vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u sledeće države:
Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;


U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Smeh Joga Srbija na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Bul. Mihajla Pupina 21, Novi Sad, Srbija, smehjoga.rs@gmail.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.