Smeh joga za decu - Smeh Joga Srbija - deca i smeh

Smeh joga za decu

Smeh Joga za deca children Laughter Yoga Serbia

Deca i smeh

Ne postoji ništa zaraznije od smeha vašeg deteta; nije čak ni važno zbog čega se smeju. Smeh joga za decu je zasnovana na smehu bez razloga, tako da je ova tehnika deci sasvim prirodna.

Istraživanja nam govore da se deca smeju više od 400 puta na dan dok se igraju sa svojim vršnjacima, ali šta se dešava sa decom u našem modernom svetu? Deca svoje detinjstvo provedu u igri, kada nauče o životu i razvijaju emocionalne veštine – emocijonalnu inteligenciju. Ali, današnja deca, u našem svetu koji se brzo menja, se suočavaju sa drugačijom stvarnosti odrastanja. Postoji sve veća potraba za smehom i igrom kod dece svih uzrasta.

Smeh moje dece, i svakog drugog deteta, je moj omiljeni zvuk. – Olivera Radovanović

Smeh može da pomogne deci da se oslobode stresa i da zameni deo vremena za igru koje su izgubili zbog sistema obrazovanja i promene životnog stila. Smeh joga za decu je najbolja tehnika koja unosi više smeha u dečije živote. Ona promoviše grupno smejanje bez potrebe za humorom ili šalama. Pokazala se kao veoma efektivna kada se inkorporira u obrazovni sistem, kako pomaže da se eleminišu faktori koji izazivaju stres između đaka i ometaju zdrave odnose.

Čas Smeh joge se sastoji od serije jednostavnih, zabavnih i blagih vežbi, fizička aktivnost koja dovodi kiseonik u krv i druge organe, čineći da deca budu puna energije i povećava njihovu fizičku spremnost.

Smeh joga sa decom
Deca i smeh

Smeh joge za decu i njene koristi

 • povećava kapacitet pluća i količinu kiseonika u krvi,
 •  poboljšava imuni sistem, dovodi do lučenja hormona sreče, endorfina, što dovodi do boljeg raspoloženja i smanjenja    agresivnosti,
 •  razvija pozitivne emocije,
 •  razvija toleranciju,
 •  razvija komunikativnost,
 •  povećava kocentraciju što dovodi do poboljšanja uspeha u školskim i vannastavnim  aktivnostima, smanjuje se nivo stresa,
 •  jača samopouzdanje,
 •  povećava emocionalnu inteligenciju,
 •  odličan je konektor te jača grupu,
 •  povećava disciplinu i optimizam.

Smeh joga u školama

Škola je je veliki deo života većine ljudi. Obično taj deo života pamtimo zauvek. U poslednje vreme škole postaju veoma kreativne u svojoj ponudi aktivnosti deci i njihovim roditeljima. Smeh joga je jedan od redovnih programa koji je uveden u škole širom Indije, Amerike, Australije, a u Dablinu u Irskoj, takođe rade na tome da uvedu Smeh jogu u škole za decu, nastavnike i roditelje.

Iztraživanja u školama u Indiji, Americi i Australiji su pokazala da redovno praktikovanje Smeh joge vodi do bolje komunikacije između đaka i đaka, đaka i nastavnika, kao i dece i roditelja, dalje dovodi do boljeg i pozitivnog raspoloženja u celoj školi, do većeg prisutstva na časovima (do nultog izostajanja sa časova) i do boljih ocena u školi kao i sve ukupnog uspeha u školskim i vanškolskim aktivnostima. Najvažnije: Nulto odsutstvovanje sa časova!!!


Smeh joga kao programska aktivnost u škole se uvodi širom sveta. To je odlična aktivnost kako svima donosi zdravstvene, lične i društvene koristi. Najočiglednija korist je to što se svi smeju, budu srećni i zabavljaju se. Takođe je poznato da Smeh joga: poboljšava školski uspeh, izgrađuje kreativnost, samopouzdanje, društveni život, budi radost i razigranost, smanjuje stres i anksioznost, povećava fizičku izdržljivost. Smeh joga je siguran način da se podstaknu i uvedu pozitivni obrasci ponašanja, pruža nam novo iskustvo novog načina smejanja i načina širenja ljubavi i duha zajedništva, stvarajući skroz nov i divan način postojanja.

smeh joga sa decom starli novosadsko decije leto
Smeh joga za decu

Faktori stresa kod dece

Nizak nivo koncentracije:

Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (engl. Attention Defficit and Hyperactivity Disorder – ADHD) je stanje za koje je karakterističan vrlo visok nivo motoričke sposobnosti kao manifestacija vrlo visoke aktivnosti uma. Deca sa ovim poremećajem su veoma hiperaktivna i veoma im je teško da se koncentrišu, reaguju impulsivno i zbog toga česo imamo utisak de nemaju osećaj opasnosti. Jedan dug smeh od srca poboljšava cirkulaciju i „ispere“ pluća od ustajalog vazduha što dovodi do bolje koncentracije i  povećava uspeh u školi.

Uspeh u školi:

Deca suočena sa velikim gradivom i dobrim uspehom u školi od ranog doba rezultira stresom i visokim nivoom socijalne anksioznosti. Kada nauče da se smeju bezuslovno, oni postaju vešti u rukovđenju pritiskom koji im se nameće, kako smeh gradi samopouzdanje i mogućnost da se nose sa stresom jačanjem imunog sistema i oslobađanjem endorfina u mozdu koji startuje dobra osečanja i unanjuje stres.

Pritisak roditelja:

Deca su stalno pod pritiskom od strane roditelja. Očekivanja često dovode decu u situaciju da imaju nerealne ciljeve koji, ako nisu ispunjeni, mogu da uzrokuju ozbiljan stres i pokazati se veoma štetnim po njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Opšti nedostatak roditeljskih veština ostavlja decu bez jake moralne i emocionalne smernice i uzora.

Manjak emocionalne izgradnje:

Sve veći broj nefunkcionalnih porodica i nedostatak emocionalnog vezivanja sa roditeljima ili odgovornim osobama dovodi do niza emocionalnih problema. Roditelji kupuju slatkiše, video igrice, plejere… da bi kompemzovali nedostatak kvalitetnog porvedeno vreme sa svojom decom.

Deca od 11 – 14:

 • 75% ima svoj TV u svojoj sobi
 • 2/3   imaju DVD ili Video plejer u svojoj sobi
 • 25% ima računar u svojoj sobi
 • 80% ima svoj mobilni telefon

Igrališta nestaju brzinom od jednog na dan. 30% dece se nikada ne igra napolju bez nadzora odrasle osobe. Nestaje porodični ručak i obed za stolom. Roditelji rade prekovremeno, ne idu na godišnje odmore jer se plaše otkaza.

Ne prestaješ se smejeti zato šzo ostariš. Ostariš jer se ne smeješ. – Anonimno

Smeh promoviše pozitivne emocije i stavove:

Dinamika grupe stvara brižnu i podsticajnu mrežu odnosa i emocionalne izgradnje. Deca, naročito tinejdžeri nauče da uživaju u zdravoj grupnoj igri koja olakšava osećanje uskraćenosti i usamljenosti.

Nedostatak fizičke aktivnosti:

Deca čija je prirodna energija tradicionalno izračena u pokretu, smehu i igri su naterani da sede mirno i da se koncetrišu duži vremenski period od ranog uzrasta. Smeh Joga je jedinstvena fizička aktivnost koja dovodi kiseonik u krv i druge organe, čineći da deca budu puna energije i povećava njihovu fizičku spremnost. Ukratko, smehom se smanjuje stres, povećava kreativnost, učinkovitost, izgrađuju dobri odnos, poboljšava zdravlje, povećava disciplina i optimizam.