Laughter Yoga mreža - Smeh Joga Srbija - Laughter Yoga Movement

Laughter Yoga mreža

Smeh joga Mreža

Smeh mreža, šta je to?

Laughter Yoga International – Laughter Yoga mreža – smeh mreža je osnovana 2004. godine da funkcioniše kao non-stop adresar i izvor podrške i informacija za firme i pojedince koji žele više smeha u svom radu. Smeh mreža deluje kao platforma za uvođenje rada sa smehom i za promovisanje učesnika, rad na njihovoj pristupačnosti i olakšavanje kontakta.

Laughter Yoga mreža nije monitoring servis

Laughter Yoga mreža – Smeh mreža ima za cilj da izgradi društvenu zajednicu sa smehom. Mreža je rastuća organska organizacija gde je naglasak stavljen na zajedničkom ulaganju i naporu kako mreže tako i njenih članova. Svaki član Smeh mreže, profesionalci smeha se obaveziju na sličan etos i na uzajamnu promociju i podršku kako mreže tako i drugih članova Smeh mreže kao celine.

Laughter Yoga Internationl

Misija smeh mreže

Laughter Yoga mreža je neprofitna organizacija formirana da širi i promoviše rast smeha i da širi radost! Misija je da se dotakne svačiji život sa smehom, zbog zdravlja, sreće i ravnoteže radnog života.

Smeh mreža želi da se smeh shvati ozbiljno (!) da donese više sreće, veće zdravstvene benefite, samo-napredak i smelost da samo budemo ono što jesmo. Naravno, ne mora se reći da je smeh i dobra zabava!

Cilj je da smeh postane norma.

Laughter Yoga mreža

Svetski Dan Smeha

Pozitivna manifestacija za mir u svetu koja ima za cilj stvaranje globalne svesti o prijateljstvu  i zajedništvu kroz smeh.

World Laughter Day
Svetski Dan Smeha
Svetski Dan Smeha

Svetski dan smeha oveležava se u prvoj nedjelji maja svake godine.
Prva proslava je održana 10. januara 1998. godine u Mumbaiju, Indija, pokrenuo ga je dr Madan Kataria, osnivač svetskog pokreta Laughter Yoge – Smeh joge – pozitivna i moćna emocija koja ima sve sastojke potrebne za pojedince da se menjaju i da menjaju svet na miran i pozitivan način.
Svetski dan smeha se danas proslavlja širom sveta.

Istorija

Svetski dan smeha pokrenuo je 1998. godine dr Madan Katarija, osnivač svetskog pokreta Laughter Yoge. Dr. Kataria, porodični lekar u Indiji, koji je bio delimično inspirisan da započne pokret Smeha jogeo hipotezom o facijalnim povratnim informacijama, koja postulira da izraz lica osobe može uticati na njegove emocije.
Proslava Svetskog dana smeha je pozitivna manifestacija svetskog mira i ima za cilj da izgradi svest o bratstvu i prijateljstvu kroz smeh. Najčešće se obilježava okupljanjem ljudi na javnim mjestima sa ciljem smejanja kao takvog.
Popularnost Smeh joge je eksponencijalno porasla. Danas pokret Laughter Yogr – Smeh joge broji hiljada Smeh klubova u više od 105 zemalja i sv njeni članovi, kao i Smeh Joga Srbija, učestvuju u obeležavanju ove manifestacije. Izvor Wikipedia

Linknk ka još inofrmacija o World Laughter Day – Svetskom danu smeha možete naći na sajtu Laughter Yoga Org

Smeh je privilegija svojstvena samo ljudskoj vrsti. – Thomas Carlyle

Širom sveta se ljudi okupe da bi se zajedno smejali. Smeh je pozitivan i snažan osećaj, naročito u današnje vreme kada ljudi vode borbu sa samim sobom jer ne mogu da se zadovolje sa onim što imaju, kada vlada glad, prirodne katastrofe, terorizam i ostale nedaće. Osećaj koji smeh pruža može promeniti svakog pojedinca. Smeh stvara pozitivnu energiju i mi se tada menjamo, a kada se mi menjamo, menja se i ceo svet.